SM1

DC – DC Měnič napětí 48V/24V 10A

SM1 DC – DC Měnič napětí 48V/24V 10A

Na drážních vozidlech elektrické trakce se využívá převážně napětí palubní sítě 48V. Zařízení, která jsou v těchto vozidlech instalována a užívána často vyžadují napájecí napětí 24V. Měnič napětí 48V na 24V s typovým označením SM - 1 pomáhá v řešení tohoto problému. Jedná se o zařízení, které je schopno přeměnit napětí palubní sítě 48V na napětí využívané například k napájení stěračů či reflektorů a dalších zařízení pracujících s napájecím napětím 24V, jejichž celkový maximální proudový odběr činí do 10A.
K hlavním vlastnostem měniče SM-1 patří řada ochranných prvků. Ty zajišťují jednak správnou funkci napájeného zařízení, ale také i jejich ochranu v případě poruchy. Mezi tyto ochranné prvky patří zejména odolnost proti přepólování napájecího napětí, přepěťová ochrana vstupního napětí, zkratová odolnost a ochrana připojeného zařízení v případě poruchy měniče. Při poruše měniče je přerušena vestavěná pojistka a připojené zařízení a měnič jsou samočinně odpojeny od napájecího napětí.
Mezi další funkce měniče se řadí indikace provozního stavu pomocí LED. Ta indikuje provozní meze výstupního napětí. Dále je měnič vybaven pomocným spínacím kontaktem relé. Tím je možné provozní stav signalizovat obsluze nebo do systému nadřazeného řízení.
Měnič napětí SM-1 je konstruován dle normy ČSN EN 50 155.

Vstupní napětí 48V 33 - 65 V
Technický parametr Jmenovitá hodnota Povolená tolerance
Výstupní napětí 24V +/- 5 % (1,2 V)
Maximální zatížení výstupu 10A
Počet vstupních svorek 1
Počet výstupních svorek 2
Maximální průměr připojovacího vodiče 1,5 mm
Ochrana proti změně polarity napájení ano
Indikace výstupního napětí a činnosti Spínací kontakt + LED dioda
Maximální zatížení spínacího kontaktu indikace (při 40V) 2 A (při 30V) 5A
Výstupní přepěťová ochrana ano max. 30 V
Teplota okolí T3 ČSN EN 50155
Elektrické prostředí Třída 3 ČSN EN 61000
Relativní vlhkost při teplotě 20°C 95 % ČSN EN 50155
Krytí IP 00
Rozměry 195 x 83 x 77
Hmotnost 500 g
Upevnění 4 x šroub M5 x 10
Jištění Uvnitř přístroje: 6,3 A F6,3 A