MVBC02

Komunikační rozhraní

MVBC02 Komunikační rozhraní

Modul MVBC02 je komunikační rozhraní mezi palubní jednotkou systému ETCS (dále jen OBU) a regulátory vozidla. Jednotka OBU posílá do modulu MVBC02, prostřednictvím komunikační linky MVB, informace o okamžité a povolené rychlosti vozidla. Tyto informace jsou v reálném čase vyhodnocovány a je prováděn případný akční zásah do řídicích obvodů vozidla a nebo regulátoru rychlosti, ve kterém je automaticky omezována zadaná rychlost na rychlost povolenou.

 

Z regulátoru rychlosti modul MVBC02 odesílá zpětně do jednotky OBU informaci o hodnotě rychlosti zadané. Tato informace slouží k zobrazení na displeji DMI OBU.

 

Modul komunikačního převodníku s rozhraním pro ovládání automatického regulátoru rychlosti je vyroben v provedení hliníkové eloxované kazety o šíři 28HP typu „HF frame“ od výrobce Schroff. Uvnitř modulu je napájecí zdroj s filtrem, řídicí a komunikační rozhraní RS422/485, CAN a MVB.

 

Dále rozhraní umožňující ovládání regulátoru rychlosti. To tvoří analogová část komparátoru rychlostí a řídicí část s digitálními vstupy a elektronickými spínači. Samotný modul neobsahuje žádné ovládací prvky. Konfigurace je dána hardwarem přímo z výroby, popřípadě programově pomocí konstant. Indikace provozních stavů je zajištěna pomocí LED diod na čelním panelu modulu.