KSS-2

Stabilizátor střídavé sítě

KSS-2 Stabilizátor střídavé sítě

KSS2 se skládá z obvodu měřícího střídavé napětí, napěťové reference a dvou komparátorů s výstupními relé. Relé s přepínacími kontakty spínají při různých úrovních vstupního stří-davého napětí. Relé ovládají stykače, které přepínají odbočky na oddělovacím transformá-toru čímž se dosahuje stabilizace střídavé sítě v povoleném rozsahu.