EGC01

Regulátor nabíjení

EGC01 Regulátor nabíjení

Elektronický regulátor nabíjení EGC – 01 je řízen obvodem MAA 733, který hlídá proudy obou dynam i napětí baterie. Proudy dynam jsou snímány bočníky SH1 a SH2, kterými se nastaví maximální proud 25 A u řad lokomotiv 110, 111, 121, 122, 123, 130, 140, 141, 180, 181, 182, 183.


Informace o proudu na jednotlivých dynamech z bočníku SH1 a SH2 jsou odděleny diodami D 13 a d 14. Měření proudu dynam je ampérmetry A 2 a A3 s vestavěnými bočníky SH 4 a SH 5. Tyto ampérmetry byly dosazeny z důvodů možnosti hlídání provozních stavů jednotlivých dynam. Dojde-li k poruše jednoho z dynam, převezme druhé dynamo plný nabíjecí proud omezený bočníky SH 1 a Sh 2. Porucha však bude indikována rozdílem proudu na ampérmetrech A 2, A 3 větším než 5 A. Proud baterie ukazuje ampérmetr A 1 a napětí voltmetr V 1. Ampérmetr A 1 je volen s nulou uprostřed,proto ukazuje v kladných hodnotách nabíjecí proud obou dynam a v záporných hodnotách vybíjecí proud baterie.


Porucha nabíjení je indikována LED diodami H 1 a H 2 tak, že při rozsvícení kterékoliv červené LED diody znamená výpadek příslušného dynama (H 1 – výpadek dynama 1, H 2 – výpadek dynama 2).
Dynama jsou oddělena od baterie oddělovacími diodami D 15 a d 16 pro dynamo 1 a D 17 a D 18 pro dynamo 2. Tyto diody nahradily relé, čímž bylo odstraněno jiskření a rušení. Paralelně k těmto diodám jsou zapojeny odpory R 27 a r 28, které zabraňují odbuzení dynam a zajišťují udržování malého magnetického toku v dynamech – předbuzení.


Elektronické obvody jsou jištěny jističem F 1 (6A) a pro baterie je jištěn pojistkou P1 (60A). Pojistky v obvodu dynam P 2 a P 3 jsou hodnoty 40 A a pojistky P 4 a P 5 v obvodu buzení dynam mají hodnotu 5 A. Regulátor nabíjení zprostředkovává odpojení baterie od sítě 48 V hlavním vypínačem S 1.