CDS - RI

Univerzální modul

CDS - RI Univerzální modul

CDS RI je menším modulem z nabídky samostatných univerzálních modulů a distribuova-ných periferií společnosti ČMŽO-elektronika s.r.o. 
Modul je primárně určen jako rozšiřující modul binárních vstupů. Lze jej dosadit všude tam, kde je vyžadována signalizace většího počtu binárních signálů. Mezní úrovně přivá-děných signálů specifikuje tabulka 1, kde jsou současně uvedeny všeobecné parametry modulu. 
Moduly CDS RI lze vzájemně nebo se systémem nadřazeného řízení propojovat linkou CAN.  
Pro změnu nastavení a vyčítání provozních záznamů aplikace je každý modul vybaven rozhraním USB. K němu je možné standardním kabelem USB připojit přenosný počítač vybavený příslušným obslužným softwarem.