CDS PIKO

Univerzální řídicí systém

CDS PIKO Univerzální řídicí systém

CDS PIKO je nejmenším modulem z nabídky samostatných univerzálních řídicích systémů a distribuovaných periferií společnosti ČMŽO-elektronika s.r.o. Modul je navržen pro pokrytí široké škály jednodušších aplikací. Mezi ně lze řadit například kontrola utažení ručních, ale i přímočinných pneumatických brzd, řízení stěračů, vícehladinové tlakové, napěťové nebo proudové spínače, ovládání vnějšího osvětlení vozidla dle návěstního předpisu „D1“, mazání okolků, rychlostní spínače atd.
Uvedené aplikace lze do modulu CDS piko implementovat samostatně, nebo je lze dle požadavku sdružovat s ohledem na počet vývodů vstupních signálů a spínačů. Kromě digitálních vstupů a spínačů, čítačových vstupů a analogových vstupů disponuje modul CDS piko i vlastními hodinami reálného času a vnitřní pamětí záznamů. To umožňuje realizovat takové aplikace, jako například čítače provozních hodin nebo sledování a zaznamenávání poruchových stavů. Moduly CDS piko lze vzájemně nebo se systémem nadřazeného řízení propojovat linkou CAN. Další periferie lze připojit přes rozhraní RS485/422.
Pro změnu nastavení a vyčítání provozních záznamů aplikace je každý modul vybaven rozhraním USB. K němu je možné standardním kabelem USB připojit přenosný počítač vybavený příslušným obslužným softwarem dané aplikace.

Technický parametr Jmenovitá hodnota
Počet spínačů 16
Počet analogových vstupů 0-20mA 2
Počet vstupů měření frekvence nebo periody 3
Napěťový rozsah digitálních vstupů 15-60V
Jmenovitý proud digitálními vstupy 5 mA
Typ spínačů Relé nebo polovodičový spínač
Maximální zatížení spínače 2A (při 48V)
Napěťový rozsah vstupů měření frekvence nebo periody 24V ±10%
Proudový odběr vstupů měření frekvence nebo periody typ. 5mA
Indikace provozních stavů LED na čelním panelu
Teplotní třída dle ČSN EN 50 155 TX
Elektrické prostředí dle ČSN EN 41 000 Třída 3
Relativní vlhkost při teplotě 20°C 95 %
Krytí IP 20
Rozměry bez připojených konektorů V x Š x H 105 x 210 x 60
Hmotnost 500 g
Upevnění DIN lišta
Jištění Pojistka uvnitř přístroje