CDS boX+

Univerzální řídicí a diagnostický systém

CDS boX+ Univerzální řídicí a diagnostický systém

CDS boX+ je nejmenším modulárním systémem z nabídky samostatných univerzálních řídicích a diagnostických systémù a distribuovaných periferií společnosti ČMŽO-elektronika s.r.o.

Systém je navržen pro pokrytí široké škály jednodušších aplikací, zejména je ale určen ke sběru a přenosu telemetrických dat z drážních vozidel prostřednictvím veřejné telekomunikační sítì GSM. Mezi další aplikace lze řadit například kontrolu utažení ručních, ale i přímočinných pneumatických brzd, řízení stěračů, vícehladinové tlakové, napěťové nebo proudové spínače, mazání okolků, rychlostní spínače, teplotní spínače a omezovače, atd.

Uvedené aplikace lze do modulu CDS boX+ implementovat samostatně, nebo je lze dle požadavku sdružovat s ohledem na počet vývodů vstupních signálů a spínačů. Kromě digitálních vstupů a spínačů, čítačových vstupů a analogových vstupù disponuje modul CDS boX+ i vlastními hodinami reálného času a vnitřní pamětí záznamù. To umožňuje realizovat takové aplikace, jako například čítače provozních hodin nebo sledování a zaznamenávání poruchových stavů. Moduly CDS boX+ lze vzájemně nebo se systémem nadřazeného řízení propojovat linkou CAN.

Napájecí zdroj, komunikační linky, digitální a analogové vstupy a spínače, jsou galvanicky odděleny od řídicí jednotky. Jejím jádrem je 32bitový jednočipový mikropočítač.

Pro změnu nastavení a vyčítání provozních záznamů aplikace je každý modul vybaven rozhraním USB. K němu je možné standardním kabelem USB připojit přenosný počítač vybavený příslušným obslužným softwarem dané aplikace.

TECHNICKÉ PARAMETRY JMENOVITÁ HODNOTA
Napájecí napětí dle ČSN 50 155 ed. 3 24V, 48, 110V
Maximální vlastní spotřeba 15W
POčet digitálních vstupů (jmenovitý proud vstupu) 16 (5mA)
Napěťový rozsah digitálních vstupů 15 - 150 V
Počet spínačů (maximální zatížení kontaktu) 8 x spínací / rozpínací kontakt (2A při 48V)
Počet analogových vstupů (typ) 8 (0-10V, 0-20mA, 4-20mA)
Komunikační rozhraní 2 x CaN, 1 x USB
Datová paměť 4 x data Flash 16 (32Mbit) + vestavěný slot pro SD kartu
Hodiny reálného času Vnitřní hodiny reálného času s kalendářem a záložní baterií
GSM komunikace 850/900/1800/1900MHz, GPRS (třída 12), EDGE (třída12)
GPS přijímač 22 kanalů
Indikace provozních stavů LED na čelním panelu, vnitřní Piezo měnič
Teplotní třída dle ČSN EN 50 155 TX
Elektrické prostředí dle ČSN EN 41 000 Třída 3
Relativní vlhkost při teplotě 20° C 95%
Krytí IP 20
Rozměry bez připojených konektorů V x Š x H 115 x 140 x 240
Hmotnost 1900 g
Upevnění DIN lišta, instalace na panel
Jištění Pojistka na čelním panelu přístroje
Konfigurační paměť 1 x EEPROM 64 kbit