AC403 E-E

Klimatizační jednotka AC403 E-E

AC403 E-E Klimatizační jednotka AC403 E-E

Klimatizační jednotky jsou kompaktního provedení a jsou určeny pro instalaci na střechu vozidla. Jsou určeny pro napojení do stávajících stropních vzduchových kanálů nebo podstropních difuzorů. Klimatizační jednotka je vybavena řídicí jednotkou, komunikující s regulátorem nebo systémem nadřazeného řízení za účelem automatické regulace teploty dle norem ČSN EN 13129 nebo ČSN EN 14750-1.

 

Klimatizační jednotka je primárně určena pro vozy řady 810, 628, 845, 928 a 945. Na každém voze jsou instalované dvě klimatizační jednotky. V případě že není na voze instalovaný dostatečně dimenzovaný dynamostartér a jeho výkon by nestačil k pokrytí spotřeby energie vozu a dobíjení baterie, je řídicí jednotka klimatizačních jednotek schopna upravovat spotřebu jednotek. Stejně tak jsou k dispozici i vstupy blokování. Například k zabránění spuštění klimatizační jednotky a nezávislého topení vozu.