Jsme ambiciózní společnost s tradicí. Důležitost precizně vykonané práce stavíme na první místo.


ČMŽO - elektronika s.r.o., jako dceřiná firma Českomoravské železniční opravny s.r.o. Přerov, vznikla 1. 11. 2011 a za dobu svého fungování jsme sestavili stabilní a kvalitní tým zaměstnanců, jejichž kvalifikace a odbornost jsou základními prvky úspěchu naší firmy. Z velké části se věnujeme projektování, montáži elektrických zařízení či renovacím kolejových vozidel.

Disponujeme i vlastním střediskem pro vývoj a výrobu, které se zabývá především modernizací elektrické výzbroje vozidel a systémy diagnostiky provozu a závad.

Pomáháme i firmám, které nemají vlastní výrobní kapacity.

153

spokojených klientů

2779

odpracovaných dnů

119

šťastných zaměstnanců

462

dní od posledního úrazu

Spolupracujeme na zakázkovém vývoji a dodávkách komponent od předních českých i zahraničních výrobců pro železniční techniku. Dodávky a instalaci poskytujeme předním výrobcům a dodavatelům oprav, provozovatelům kolejových vozidel u nás i v zahraničí.

Správa železnic

HMH

VUŽ

AŽD

EVPU

Politika kvality

Cíle kvality

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ČSN EN ISO 3834-2:2006

EN ISO 3834-2:2005

ČSN EN 15085-2:2008 v úrovni CL 1

EN 15085-2:2007

ČD V95/5

ISO 9001:2015

Osvědčení o členství - Hospodářská komora ČR